top of page

BRUNES RESSURSSENTER

- der respekt for kjønnsmangfold står i fokus.

 

Noen mennesker passer ikke inn i tokjønnsmodellen. Kanskje har de et kjønnsutrykk som strider med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Jeg kan veilede, gi råd og støtte til foreldre/pårørende eller andre på spørsmål knyttet til identitetstematikk.

 

Brunes Ressurssenter ønsker å bidra til et mer mangfoldig, inkluderende og tolerant samfunn.

 

Brunes Ressurssenter jobber for at alle mennesker skal få respekt for den de er, og at familie, skole og samfunnet forøvrig skal gi de den tilhørighet de fortjener.

 

Barn som lever uten skam blir trygge og glade barn.

 

Her er ingen diagnose påkrevd, alle kjønn er velkomne og jeg har taushetsplikt.

bottom of page